Registrační poplatky

Registrační poplatek 1. deadline
(do 9. 8.)
2. deadline
(10. 8.–31. 8.)
Na místě
(od 1. 9.)
Člen ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS 3 600 Kč 4 100 Kč 4 500 Kč
Nečlen ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS 4 000 Kč 4 600 Kč 5 100 Kč
* Člen Sekce lékařů ve specializační přípravě ČGPS ČLS JEP 1 000 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč
* Člen Sekcie mladých gynekologov SGPS SLS 1 000 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč
Jednodenní vstup pro lékaře ** 2 200 Kč 2 500 Kč 2 700 Kč
Porodní asistentka, všeobecná setra (Vstup platí na 3 dny) 900 Kč 1 200 Kč 1 800 Kč
Workshop 1 000 Kč 1 000 Kč nelze

 

Ceny zahrnují 21 % DPH.

 

* Podmínkou této zvýhodněné registrace je platné členství v Sekci lékařů ve specializační přípravě ČGPS nebo členství v Sekcii mladých gynekologov SGPS SLS.

 

** V případě volby jednodenního vstupu registrace, prosím do poznámky napište, který den konference se zúčastníte.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

• konferenční materiály
• vstup na vědecký program a do výstavních prostor po celou dobu konference
• kávové přestávky

Registrace – distanční forma účasti

 

Registrační poplatek
distančně 2 bloky
1. deadline
(do 9. 8.)
2. deadline
(10. 8.–31. 8.)
3. deadline
(od 1. 9.)
Registrace
distanční účast
1 500 Kč 1 500 Kč nelze

 

Ceny zahrnují 21 % DPH.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

• program v el. podobě
• on-line přístup na vědecký program, konkrétně na dva sobotní po sobě jdoucí dva bloky Gynekologická  endokrinologie, asistovaná reprodukce a Etická a právní problematika v gynekologii a porodnictví, soudní znalectví
• zaslání certifikátu on-line

Dále možno objednat doprovodný program

 

do 31. 8. 2021 od 1. 9. 2021

v místě konání konference

* Galavečer / 18. 9. 2021 1 900 Kč 3 000 Kč
** Obědy / 17. 9. a 18. 9. 2021 450 Kč / osoba 450 Kč / osoba

 

Ceny zahrnují 21 % nebo 10% DPH.

 

Rádi bychom Vás informovali, že budeme na veškeré, předem uhrazené poplatky (registrace, oběd, vstupenka na galavečer, ubytování) do doby konání akce pohlížet jako na vratnou kauci, která nepředstavuje zdanitelné plnění ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a to s ohledem na stávající situaci ohledně pandemie COVID-19. Ty Vám budou v počátku účtovány s nulovou sazbou DPH a až v případě uskutečnění akce,
tedy po 19. 9. 2021 Vám bude vystaven nový, finální daňový doklad se sazbami DPH,
kde bude již uhrazená kauce-poplatky za účast, odečtena. 
V případě zrušení akce vyšší mocí-vládními restrikcemi, Vám budou veškeré poplatky navráceny
zpět na účet.

 

Dále prosíme o bezprostřední uhrazení vstupenky hned při objednání vstupu v přihlášce. Nelze držet vstupenky nezávazně bez úhrady, neboť kapacita společenských prostor Grandhotelu Pupp je omezená. V opačném případě Vám bude vstupenka automaticky zrušena a bude poskytnuta jiným zájemcům.

 

* Upozorňujeme, že kapacita sobotního galavečera je limitována, proto doporučujeme zajistit si vstupenky s předstihem. Negarantujeme jejich prodej v místě konání akce.

 

** Upozorňujeme, že pokud objednané obědy ve Vaší přihlášce nebudou uhrazeny nejpozději
do 31. 8. 2021, budou automaticky bez vyrozumění zrušeny.

Potvrzení registrace

Potvrzení registrace Vám bude zasláno obratem na Váš e-mail. V případě, že tento e-mail (potvrzení) neobdržíte, kontaktujte prosím sekretariát konference na info@g-agency.eu. Zřejmě Vaše přihláška nebyla řádně odeslána.

Vystavení daňového dokladu

Finální daňový doklad k platbě registračního poplatku a ubytování Vám bude vystaven po uskutečnění konference a zaslán e-mailem.

Registrační přepážka v místě konání konference

Registrace předem přihlášených i nových účastníků a distribuce konferenčních materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky konference. Otevírací hodiny budou upřesněny později.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem info@g-agency.eu. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

 

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

 

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 8. 8. 2021 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
9. 8. 2021 – 23. 8. 2021 50 % registračního poplatku
od 24. 8. 2021 100 % registračního poplatku

 

V případě změny registrace/ubytování/vratky na žádost účastníka si G-AGENCY s.r.o. vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

 

V případě neuskutečnění akce z důvodu restrikcí Vládou ČR z důvodu pandemie covid-19, dojde automaticky k vrácení plateb na bankovní účet.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami  je nutné uhradit v plné výši v den odeslání přihlášky a to bankovním převodem nebo platební/kreditní kartou nebo na základě zálohové faktury.

V případě změny registrace / ubytování / vratky vzniklé pochybením účastníka si G-AGENCY s.r.o. vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

 

Platba bankovním převodem je možná pouze do 31. 8. 2021.

 

Po tomto termínu přijímáme platby již jen v hotovosti nebo platební kartou v místě konference na registrační přepážce.

 

Účastníkům nabízíme 3 formy úhrady:

  1. Předplatbou – bankovním převodem
  2. Zálohovou fakturou – zasíláme na vyžádání
  3. Platební kartou

Bankovní převod

Banka: Česká spořitelna a.s.

Adresa banky: Tř. Svobody 19, 772 00 Olomouc, Česká republika

Název účtu: G-AGENCY s.r.o.

Číslo účtu ve standardním tvaru: 3333311329/0800

Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ97 0800 0000 0033 3331 1329

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: Rodné číslo se záměnou jeho posledního čtyřčíslí za 9999 v rámci ochrany osobních dat (viz přihláška)

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro

 

Pro platbu platební kartou můžete využít online platební systém.

 

Prosíme účastníky o kontrolu, zda mají od banky povolení k internetovým platbám a také dostatečný limit pro odeslání platby.

 

Registrovat na kongres