Registrační poplatky

Registrační poplatek 1. deadline
(do 5. 4.)
2. deadline
(6. 4.–24. 5.)
Na místě
(od 25. 5.)
Člen ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS 3 600 Kč 4 100 Kč 4 500 Kč
Nečlen ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS 4 000 Kč 4 600 Kč 5 100 Kč
* Člen Sekce lékařů ve specializační přípravě ČGPS ČLS JEP 1 000 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč
* Člen Sekcie mladých gynekologov SGPS SLS 1 000 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč
Jednodenní vstup pro lékaře 2 200 Kč 2 500 Kč 2 700 Kč
Porodní asistentka, všeobecná setra (Vstup platí na 3 dny) 900 Kč 1 200 Kč 1 800 Kč
Workshop 1 000 Kč nelze nelze

 

Ceny zahrnují 21 % DPH.

 

* Podmínkou této zvýhodněné registrace je platné členství v Sekci lékařů ve specializační přípravě ČGPS nebo členství v Sekcii mladých gynekologov SGPS SLS.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

• konferenční materiály
• vstup na vědecký program a do výstavních prostor po celou dobu konference
• kávové přestávky

Dále možno objednat doprovodný program

do 24. 5. 2020 od 25. 5. 2020

v místě konání konference

* Galavečer / 6. 6. 2020 1 900 Kč 3 000 Kč
** Obědy / 5. 6. a 6. 6. 2020 450 Kč / osoba 450 Kč / osoba

 

Ceny zahrnují 21 % DPH.

 

* Upozorňujeme, že kapacita sobotního galavečera je limitována, proto doporučujeme zajistit si vstupenky s předstihem. Negarantujeme jejich prodej v místě konání akce. Dále prosíme o bezprostřední uhrazení vstupenky hned při objednání vstupu v přihlášce. Nelze držet vstupenky nezávazně bez úhrady, neboť kapacita společenských prostor Grandhotelu Pupp je omezená. V opačném případě Vám bude vstupenka automaticky zrušena a bude poskytnuta jiným zájemcům.

 

** Upozorňujeme, že pokud objednané obědy ve Vaší přihlášce nebudou uhrazeny nejpozději do 24. 5. 2020, budou automaticky bez vyrozumění zrušeny.

Potvrzení registrace

Potvrzení registrace Vám bude zasláno obratem na Váš e-mail. V případě, že tento e-mail (potvrzení) neobdržíte, kontaktujte prosím sekretariát konference na info@g-agency.eu. Zřejmě Vaše přihláška nebyla řádně odeslána.

Vystavení daňového dokladu

Daňový doklad k platbě registračního poplatku a ubytování Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání konference.

 

V případě zájmu prosím kontaktujte, registrační přepážku v místě konání. Pokud potřebujete doklad zaslat e-mailem ještě před konáním konference, kontaktujte prosím sekretariát na info@g-agency.eu.

Registrační přepážka v místě konání konference

Registrace předem přihlášených i nových účastníků a distribuce konferenčních materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky konference. Otevírací hodiny budou upřesněny později.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem info@g-agency.eu nebo faxem +420 585 234 444. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

 

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

 

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 30. 4. 2020 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
1. 5. – 24. 5. 2020 50 % registračního poplatku
od 25. 5. 2020 100 % registračního poplatku

 

V případě změny registrace/ubytování/vratky na žádost účastníka si G-AGENCY s.r.o. vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v plné výši dle uvedených časových deadlinů, a to bankovním převodem nebo platební/kreditní kartou.

V případě změny registrace / ubytování / vratky vzniklé pochybením účastníka si G-AGENCY s.r.o. vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

 

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 5. 4. 2020.

 

Platba bankovním převodem je možná pouze do 24. 5. 2020.

 

Po tomto termínu přijímáme platby již jen v hotovosti nebo platební kartou v místě konference na registrační přepážce.

 

Účastníkům nabízíme 3 formy úhrady:

  1. Předplatbou – bankovním převodem
  2. Zálohovou fakturou – zasíláme na vyžádání
  3. Platební kartou

Bankovní převod

Banka: Česká spořitelna a.s.

Adresa banky: Tř. Svobody 19, 772 00 Olomouc, Česká republika

Název účtu: G-AGENCY s.r.o.

Číslo účtu ve standardním tvaru: 3333311329/0800

Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ97 0800 0000 0033 3331 1329

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: Rodné číslo se záměnou jeho posledního čtyřčíslí za 9999 v rámci ochrany osobních dat (viz přihláška)

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro

 

Pro platbu platební kartou můžete využít online platební systém.

 

Prosíme účastníky o kontrolu, zda mají od banky povolení k internetovým platbám a také dostatečný limit pro odeslání platby.

 

Registrovat na kongres