Prezidenti kongresu

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Prezident kongresu za ČR

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Prezident kongresu za SR

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Viceprezident kongresu

doc. MUDr. Peter Urdzík, Ph.D.

Viceprezident kongresu

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Předseda vědecké rady

Vědecká rada konference