Abstrakty

Volné sdělení/poster

 

Deadline: 31. 5. 2021

 

Pokyny autorům:

  • K zaslání abstraktu použijte online přihlášku k aktivní účasti (viz níže).
  • Autor/ři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Abstrakt své prezentace či posteru vložte do textového okna bez formátování.
  • Po odeslání abstraktu obdržíte automaticky vygenerované potvrzení na kontaktní e-mailovou adresu, kterou vyplníte do online přihlášky. V případě, že jej neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na info@g-agency.eu nebo na tel. čísle +420 724 277 964.
  • V případě, že budete chtít upravit již zaslaný abstrakt, nevyplňujte znovu online přihlášku, ale kontaktujte nás přímo na výše uvedeném kontaktu.

 

 

Všechny příspěvky je nutné zaslat nejpozději do 31. 5. 2021.

 

Autor bude o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě jeho prezentace vyrozuměn

e-mailem nejpozději do 25. 6. 2021.

 

V případě, že bude Vaše prezentace přijata k ústnímu sdělení, je nutné ji připravit ve formátu 16:9.

 

Prezentující autor se zavazuje registrovat se na konferenci, zúčastnit se jí a prezentovat sdělení ve formě, bloku a čase, který určí vědecký výbor konference.

 

Přihláška