Přehled workshopů

Čtvrtek 4. 6. 2020 (13.00—16.00)
Místo konání: Hotel Thermal

Workshop 1
KOLPOSKOPIE A CERVIKÁLNÍ PATOLOGIE

Koordinátor: Vladimír Dvořák

Lektoři: Lukáš Rob, Michal Mihula, Tomáš Malík, Radovan Turyna

 

Program:

 • Prezentace kolposkopických nálezů
 • Výsledky screeningového testu
 • Diskuse nad managementem jedno lézí

Workshop 2
UROGYNEKOLOGIE

Koordinátoři: Alois Martan, Jaroslav Feyereisl, Ladislav Krofta, Jaromír Mašata, Ida Hurtíková

 

1. Anatomie pánevního dna – Mašata, Krofta (15 min)

Video, prezentace + obrázky následujících anatomických celků:

 

 • Retziův prostor
 • Fossa obturatoria
 • Promontorium
 • Spina osis ischii + ligamentum
 • Plexus sacralis
 • Levator ani
 • N. pudendus

 

2. Pánevní dno – Porod a změny/defekty pánevního dna (každá prezentace 10 min + na závěr bloku diskuze 10 min)

 

2.1. Feyereisl: Epidemiologické studie hodnotící vliv porodu na funkci dna pánve

2.2. Krofta: Patofyziologie vaginálním porodem podmíněných, morfologických změn pánevního dna

2.3. Hurtíková (rehabilitace): Možnosti konzervativní léčby poruch/defektů pánevního dna

2.4. Mašata: Komplikace po transvaginálně zavedených síťkách (píštěl, pánevní a perineální bolest, řešení, diagnostika)

 

3. SUI (každá prezentace 10 min + na závěr bloku diskuze 10 min)

 

3.1. Krofta: Zobrazovací techniky při SUI

3.2. Feyereisl: Urodynamické vyšetření

3.3. Martan: Příčiny neúspěchu a komplikací operační léčby SUI

3.4. Hurtíková (rehabilitace): Konzervativní možnosti léčby SUI

3.5. Martan: Současné možnosti operačního řešení SUI (Burch, pásky, bulking agent)

3.6. Mašata: Operační řešení komplikací po operacích řešících SUI

 

4. Videa základních operací řešících SUI (každá prezentace s diskuzí 8 min)

 

4.1. Martan: Kolporrhaphia ant B-M

4.2. Martan: TVT-O

4.3. Feyereisl: RP TVT

4.4. Krofta: TVT Exact

4.5. Mašata. Kolpopexis sec Burch

Workshop 3
TECHNIKA HYSTEROSKOPIE V AMBULATNÍM REŽIMU PROVÁDĚNÉ V AMBULANCI (spojená s praktickou ukázkou na trenažérech)

Koordinátoři: David Kužel, Petr Kovář

 

Program:

David Kužel: Hysteroskopie v ambulantním režimu

 

Petr Kovář: Technika hysteroskopie v ambulantním režimu prováděné v ambulanci

 

Praktický nácvik ambulantními hysteroskopy a ambulantními hysteroresektoskopy na trenažérech Invídia (4 trenažéry).

Workshop 4
NALIEHANIE PLODU KONCOM PANVOVÝM

Koordinátoři: Martin Procházka, Lukáš Hruban, Jozef Záhumenský

 

Program:

Jozef Záhumenský: Naliehanie plodu KP, aký je stav 17 rokov po TBT

 

Lukáš Hruban: Obrat zevními hmaty (External cephalic version)

 

Martin Procházka: Bezpečné vedení porodu plodu naléhajícího koncem pánevním. Polohování rodičky, analgezie, augmentace

 

Praktická část:

Tréning extrakcie následnej hlavičky na simulátore – Veit Smellie Mauriceau hmat, Piperov forceps, Kjellnadov forceps

Workshop 5
ULTRAZVUK V RUKÁCH GYNEKOLOGA…KLÍČ KE SPRÁVNÉ DIAGNÓZE

Koordinátoři: Vít Weinberger, Michal Zikán

 

Program:

 • Live scany: gynekologické nálezy
 • Ultrazvuková diagnostika genitální a extragenitální formy endometriózy
 • Hyperplázie a polyp endometria v ultrazvukovém obraze
 • Diagnostika ovariální malignity pomocí ultrazvuku

Workshop 6
Mikroskopie v diferenciální diagnostice vulvovaginitid

Koordinátoři: Zuzana Čepická Líbalová, Jan Kestřánek, Jiří Špaček

 

Program:

 • Úvod, základní typy VV
 • Diferenciální diagnostika – diagnostické metody
 • Možnosti mikroskopického vyšetření nativního preparátu
 • Možnosti mikroskopického vyšetření barveného preparátu
 • Vyšetření nativního preparátu step by step – návod (i) pro začátečníky, včetně nácviku
 • Praktické ukázky (vyšetření připravených vzorků)
 • Kazuistiky
 • Chyby a omyly a artefakty
 • Diskuse, závěr

Uzávěrka pro přihlášení se na workshop je stanovena do 30. 4. 2020.

V případě nízkého počtu účastníků může být workshop pro nízký zájem zrušen.

Pokud se tak stane, budete vyrozuměni a částka za registraci Vám bude vrácena zpět.