Vědecký sekretariát konference

Ústav porodní asistence, FZV UP

Adresa

Hněvotínská 3,
775 15 Olomouc

Kontakt

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Telefon

+420 585 632 852

G-AGENCY s.r.o

Organizační zajištění