UBYTOVÁNÍ PODMÍNKY

Zde naleznete všechny potřebné informace ohledně ubytování. Prosíme o řádné pročtení všech informací.

Úhrada ubytování

Ceny ubytování jsou stanoveny za pokoj a jednu noc včetně snídaně

a zahrnují 12 % DPH a místní poplatky, které v Karlových Varech činí 50,- Kč/osoba/noc v daném hotelu.

 

Cenu za celé ubytování je nutné uhradit předem a to do 3 dnů od zaslání registrace.
V případě, že Vás plně sponzoruje farmaceutická firma či Vám poplatky hradí Váš zaměstnavatel

např. nemocnice, platbu si již naše agentura s daným subjektem přímo zprocesuje.

 

V případě, že nebude ubytování uhrazeno, budete vyrozuměni o jeho zrušení.

Další náklady spojené s pobytem (minibar, parkovné atd.) musí být uhrazeny účastníkem při odjezdu z hotelu na recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu nebo formou složení depozitu v hotovosti.

Rezervace ubytování

V případě, že bude daná ubytovací kapacita vyčerpaná, budete informováni. Nabídka volných ubytovacích kapacit bude průběžně aktualizována. Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát konference přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že lokalita Karlovy Vary je turisticky atraktivním místem, je množství uvedených pokojů v nabídce limitováno. Rezervujte si tedy, prosím své ubytování pokud možno, co nejdříve. Naše agentura nepřiřazuje jednotlivé účastníky na dvoulůžkových pokojích. Je nutné si ubytování na dvoulůžkových pokojích předem dohodnout s některým z kolegů.

Zrušení a změny ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování nebo jejího případného zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát konference e-mailem na info@g-agency.eu. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.
Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát konference.

Prosíme účastníky, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se po celou dobu výhradně na agenturu G-AGENCY s.r.o, která veškeré změny eviduje a vyřizuje.

Storno podmínky ubytování

V případě zrušení rezervace ubytování budou platit následující storno podmínky.

 

do 28. 4. 2024 bez poplatku, pouze manipulační poplatek 200 Kč
29.4.–10. 5. 2024 30 % z celkové ceny ubytování
11. 5.–17. 5. 2024 50 % z celkové ceny ubytování
18.5.–23. 5. 2024 80 % z celkové ceny ubytování
od 24. 5. 2024 100 % z celkové ceny ubytování
Nedojezd: 100 % z celkové ceny ubytování

 

V případě změny registrace/ubytování/vratky na žádost účastníka si G-AGENCY s.r.o. vyhrazuje právo účtovat 200 Kč manipulační poplatek.

Platební podmínky pro účastníky

Účastníkům nabízíme 3 formy úhrady:

•  Předplatbou – bankovním převodem dle přihlášky účastníka

•  Zálohovou fakturou – zasíláme na vyžádání, je potřeba dodat platné fakturační údaje

•  Platební kartou

Bankovní převod

Banka: Česká spořitelna a.s.

Adresa banky: Tř. Svobody 19, 772 00 Olomouc, Česká republika

Název účtu: G-AGENCY s.r.o.

Číslo účtu ve standardním tvaru: 3333311329/0800

Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ97 0800 0000 0033 3331 1329

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: Rodné číslo účastníka se záměnou posledního čtyřčíslí číslicemi 8888 v rámci ochrany osobních dat viz přihláška

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: 

•  MasterCard

•  Visa

•  Visa Electron

•  Maestro

 

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line bezpečný platební systém.

 

Prosíme účastníky o kontrolu, zda mají od banky povolení k internetovým platbám a také dostatečný limit pro odeslání platby.