Online přihláška abstraktu

Nejzazší termín pro zaslání abstraktu je 31. 3. 2024

* Pole označená hvězdičkou jsou povinným údajem.

Formát (může být vědeckým výborem změněn)*
Vyberte formát
VOLNÁ SDĚLENÍ SEKCE LÉKAŘI (Velký sál, budova B hotelu Thermal)
Níže vyberte programový blok
Čtvrtek 30. 5. 2024
Pátek 31. 5. 2024
Sobota 1. 6. 2024
VOLNÁ SDĚLENÍ SEKCE PORODNÍ ASISTETNKY (Malý sál, budova A hotelu Thermal)
Níže vyberte programový blok
Sobota 1. 6. 2024 (dopolední a odpolední blok)

Název abstraktu*

(Stručnost a výstižnost vítány)

Vyplňte název abstraktu

Autor/autoři*

Iniciála křestního jména následovaná příjmením. Jména více autorů oddělte čárkou. Jméno prezentujícího autora napište jako první. V případě více institucí je prosím očíslujte. Příklad: 1. J. Zelenka, 2. P. Novotný

Vyplňte autora abstraktu

Instituce*

Oddělení, instituce, město, země. Jednotlivé instituce oddělte středníky. V případě více institucí je prosím očíslujte.
Příklad: 1. Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno, Brno, Česká republika; 2. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika

Vyplňte instituci

Text abstraktu*

max. 3000 znaků

Vyplňte text abstraktu
Kontaktní údaje:

Titul před jménem

Jméno*

Vyplňte jméno

Příjmení*

Vyplňte příjmení

Titul za jménem

Pracoviště*

Adresa instituce

Vyplňte adresu pracoviště

Telefon*

Vyplňte telefonní číslo

E-mail*

Kontaktní e-mail

Vyplňte kontaktní e-mail ve správném tvaru
Vyplňte kontaktní e-mail ve správném tvaru
Musíte souhlasit s GDPR
Formulář obsahuje chyby, které musí být opraveny