Vítejte na stránkách kongresu – přesun termínu

Vážené a milé kolegyně a kolegové,,

 

jak víte, v červnu 2020 měl proběhnout 7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS v Karlových Varech. Kongres byl připraven, program zaplněn kvalitními prezentacemi slovenských i českých autorů.

 

Věříme, že se v nejbližších měsících epidemiologická situace nejen v Česku a na Slovensku dramaticky zlepší, během prvního čtvrtletí tohoto roku budou přinejmenším zdravotničtí profesionálové obou zemí naočkováni a společný česko- slovenský kongres v Karlových Varech 3.-6.6.2021 zrealizujeme klasicky, tzn. prezenční formou. Obsah bloků se proti plánovanému kongresu v loňském roce nemění, koordinátoři zůstávají. Bude možné přihlásit ještě i nové přednášky.

 

Přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání v Karlových Varech 3. – 6. 6. 2021.

 

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Prezident kongresu za ČR

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Prezident kongresu za SR