Vítejte na stránkách kongresu – přesun termínu

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

jak víte, ve dnech 4. – 7. 6. 2020 měl proběhnout 7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS v Karlových Varech. Kongres je připraven, program zaplněn kvalitními prezentacemi slovenských i českých autorů. Vědecká rada, organizační výbor i koordinátoři jednotlivých bloků odvedli skvělou práci. Všichni jsme se na odbornou i společenskou část kongresu těšili. Současná obtížně predikovatelná situace kolem pandemie Covid-19 nás ale donutila letošní kongres zrušit.

 

Výbory obou odborných společností dospěly ke konsensu, že společný kongres se bude konat 3. – 6. 6. 2021 opět v Karlových Varech. Téma, odborné bloky i jejich koordinátoři zůstávají beze změn. Přihlášky těch, kteří nahlásili přednášku či poster, nadále platí. Bude možné nahlásit i další sdělení. Zaplacené poplatky pořádající agentura vrátí. O přípravách kongresu v roce 2021 budete průběžně informováni. Věřte, že jsme rozhodnutí o zrušení kongresu v letošním roce učinili s těžkým srdcem a po důkladné úvaze a diskusi.

 

Všem děkujeme za pochopení. Těm, kteří se na přípravách kongresu podíleli, děkujeme za vynikající výkon.

 

Přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání v Karlových Varech 3. – 6. 6. 2021.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Prezident kongresu za ČR

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Prezident kongresu za SR