Ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA, EBIR přejímá záštitu nad Kongresem ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí.

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na největší akci naší odborné společnosti v letošním roce – kongres České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Kongres se bude konat v termínu od 30. května do 2. června 2024.

V Karlových Varech bude pro vás připraven bohatý odborný a společenský program. Cílem našeho kongresu je propojovat pohledy a kultivovat vztahy mezi ambulantními specialisty a lékaři pracujícími u lůžka ve zdravotnických zařízeních. Struktura kongresu je organizována tak, aby sdělení předních autorit pokryla celý náš obor, a aby byly představeny poslední novinky ve všech jeho segmentech. Profesní život mnohdy přináší nečekané příběhy, a proto jsme se rozhodli zařadit i zajímavé kazuistiky.

Bude pro nás velkým potěšením přivítat na našem kongresu i porodní asistentky, pro které budou v našem programu organizovány dokonce dva bloky. Připravujeme bohatou nabídku workshopů s tématy, která jsou důležitá jak pro ambulantní specialisty, tak i pro lékaře a porodní asistentky u lůžka.

Nezapomeňte si pro tuto významnou akci udělat prostor ve svých kalendářích.
Budeme se na Vás těšit v červnu v Karlových Varech!
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prezident kongresu

MUDr. Olga Hlaváčková

viceprezidentka

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

předseda Vědecké rady

Důležité termíny

Leden 2024 Otevření on-line registrace
Leden 2024 Spuštění on-line příjmu abstraktů
31. 3. 2024 Nejzazší termín pro včasnou registraci
31. 3. 2024 Nejzazší termín pro podání abstraktů
30. 4. 2024 Vyrozumění autorů
15. 5. 2024 Nejzazší termín pro standardní registraci
30. 5. – 2. 6. 2024 Termín konání akce