Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je nám to velice líto, ale musíme Vám téměř přesně po roce zaslat opět informaci o odložení 7. společného kongresu ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. Současná epidemiologická situace nám bohužel neumožní realizovat kongres v Karlových Varech v plánovaném termínu 3.–6. 6. 2021 a jsme nuceni jej opět přesunout, tentokrát na 16.–19. 9. 2021.

 

Téma, odborné bloky i jejich koordinátoři zůstávají beze změn. Přihlášky těch, kteří nahlásili přednášku či poster, nadále platí. Je možné přihlásit další sdělení do konce května tohoto roku. O tom, zda byla prezentace přijata, budete informováni koordinátory jednotlivých bloků.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že 16.–19. 9. 2021 se konečně v Karlových Varech setkáme.

 

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Prezident kongresu za ČR

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Prezident kongresu za SR

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Předseda Vědecké rady