Vítejte na stránkách kongresu pořádaného letos v Karlových Varech

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé porodní asistentky, drazí přátelé,

 

rádi bychom vás pozvali znovu do Karlových Varů na další společnou konferenci českých a slovenských gynekologů, porodníků a porodních asistentek. Karlovarská konference naváže na předchozích šest úspěšných společných konferencí pořádaných střídavě v České a Slovenské republice. Vzhledem k narůstajícímu počtu účastníků není v České republice ani na Slovensku příliš mnoho míst, kde by naše společná setkání bylo možné pořádat. O to více nás těší, že můžeme letos pozvat naše slovenské kolegyně a kolegy do nádherného a historického města, jakým jsou Karlovy Vary.

 

Poskytovaná zdravotnická péče a zejména výsledky perinatologů a onkogynekologů v obou zemích nás mohou naplňovat pýchou a radostí. Přesto však najdeme spoustu kontroverzních témat, která bychom rádi probrali v rámci mnoha sekcí připravovaného odborného programu. Letos jsme se rozhodli jednotlivé bloky konference nedělit podle tradičního vzoru na jednotlivé subspecializace, ale spíše vycházíme z odborných požadavků a klinické praxe. Jednotlivé bloky jsou koncipovány tak, aby si svůj zajímavý obsah v každém z nich našly jak porodní asistentky, tak i lékaři obou segmentů, tedy nemocničního i ambulantního.

 

Velmi nás těší, že akce obou odborných společností získává na prestiži a uznání i mezi porodními asistentkami, které jsou velmi vítaným oživením celé akce.

 

Blok porodních asistentek je nejen časově rozsáhlý, ale hlavně obsahově velmi bohatý se zajímavými tématy. Snažili jsme se ve spolupráci s koordinátorkami bloku program připravit tak, aby odrážel současné problémy a cíle porodní asistence v České republice i na Slovensku.

 

Kromě tradičního obsazení jednotlivých bloků vyzvanými řečníky jsme také požádali koordinátory jednotlivých bloků, aby se v úvodu vždy přednesla vize a cíle jednotlivých subspecializací či podoborů gynekologie a porodnictví.

 

Milé dámy, vážení pánové, dovolujeme si vás v zastoupení celého organizačního výboru 7. společné konference co nejsrdečněji pozvat do Karlových Varů. Jsme přesvědčeni, že jako již tradičně dorazíte v hojném počtu a bude prostor pro výměnu nejen odborných poznatků a zkušeností, ale také v neposlední řadě na četné společenské kontakty a setkání.

 

Věříme, že na závěr konference budete vzpomínat na proběhlou akci s příjemnými pocity, a právě to bude pro nás za odvedenou práci největší odměnou.

 

Vladimír Dvořák, Petr Křepelka, Martin Procházka, Miroslav Korbeľ, Peter Urdzik

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Prezident kongresu

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Prezident kongresu