Registrace

Registrační poplatky

Poplatek 1. deadline
(do 25. 4.)
2. deadline
(26. 4.–24. 5.)
Na místě
(od 25. 5.)  
Člen ČGPS, SGPS 3 300 Kč 3 900 Kč 4 300 Kč
Nečlen ČGPS, SGPS 3 800 Kč 4 400 Kč 4 900 Kč
* Člen Sekce lékařů ve specializační přípravě ČGPS 900 Kč 1 800 Kč 2 700 Kč
* Člen Sekcie mladých gynekologov SGPS 900 Kč 1 800 Kč 2 700 Kč
Jednodenní vstup pro lékaře 2 000 Kč 2 300 Kč 2 500 Kč

Porodní asistentka, všeobecná setra (vstup platí na 3 dny)

800 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč
Workshopy 800 Kč nelze nelze

 

Ceny zahrnují 21 % DPH.

 

* V případě, že jste členem Sekce lékařů ve specializační přípravě ČGPS nebo člen Sekcie mladých gynekologov SGPS a bude Vaše sdělení formou přednášky zařazeno do odborného programu, registrační poplatek Vám nebude účtován.

 

 

Registrační poplatek zahrnuje:

 

• konferenční materiály
• vstup na vědecký program a do výstavních prostor po celou dobu konference
• kávové přestávky

Dále možno objednat doprovodný program

  do 24. 5. 2018

od 25. 5. 2018

v místě konání konference

Welcome Reception

7. 6. 2018

bez poplatku nutná registrace předem
Rockový večírek* / 8. 6. 2018 1 200 Kč 2 000 Kč   
Galavečer* / 9. 6. 2018 1 500 Kč 2 500 Kč 
Obědy / 8. 6. a 9. 6. 2018 450 Kč / bufet. menu 450 Kč / bufet. menu

 

Ceny zahrnují 21 % DPH.

* Upozorňujeme, že místa jak na rockový večírek, tak na galavečer jsou limitována.

Potvrzení registrace

Potvrzení registrace Vám bude zasláno obratem na Váš e-mail. V případě, že tento e-mail (potvrzení) neobdržíte, kontaktujte prosím sekretariát konference info@g-agency.eu. Zřejmě Vaše přihláška nebyla řádně odeslána.

Vystavení daňového dokladu

Daňový doklad k platbě registračního poplatku a ubytování Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání konference. V případě zájmu kontaktujte, prosím, registrační přepážku v místě konání. Pokud potřebujete doklad zaslat e-mailem ještě před konáním konference, kontaktujte prosím sekretariát info@g-agency.eu.

Registrační přepážka v místě konání konference

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce konferenčních materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky konference. Otevírací hodiny budou upřesněny později.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem info@g-agency.eu nebo faxem +420 585 234 444. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

 

 

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

 

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 25. 4. 2018 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 26. 4. do 24. 5. 2018 50 % registračního poplatku
od 25. 5. 2018 100 % registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo platební/kreditní kartou.

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si G-AGENCY s.r.o. vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

 

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 25. 4. 2018.

 

Platba bankovním převodem je možná pouze do 31. 5. 2018.

Po tomto termínu přijímáme platby již jen v hotovosti nebo platební kartou v místě konference na registrační přepážce.

 

Účastníkům nabízíme 3 formy úhrady:

1. Předplatbou – bankovním převodem

2. Zálohovou fakturou – zasíláme na vyžádání

3. Platební kartou

Bankovní převod

Banka: Česká spořitelna a.s.

Adresa banky: Tř. Svobody 19, 772 00 Olomouc, Česká republika

Název účtu: G-AGENCY s.r.o. 

Číslo účtu ve standardním tvaru: 3333311329/0800

Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ97 0800 0000 0033 3331 1329

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: rodné číslo se záměnou jeho posledního čtyřčíslí 9999 v rámci ochrany osobních dat viz přihláška

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

 

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro
Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém.

Prosíme účastníky o kontrolu, zda mají od banky povolení k internetovým platbám a také dostatečný limit pro odeslání platby.