Registrační poplatky pro lékaře a porodní asistentky

Registrační poplatek 1. deadline
(do 31. 3. 2024)
2. deadline
(1. 4.–15. 5. 2024)
3. deadline
(od 16. 5. 2024)
Člen ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS 4 200 Kč 4 700 Kč 5 000 Kč
Nečlen ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS 4 600 Kč 5 100 Kč 5 500 Kč
* Člen Sekce lékařů ve specializační přípravě ČGPS ČLS JEP/ Člen Sekcie mladých gynekologov SGPS SLS 1 500 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč
Jednodenní vstup pro lékaře 30. 5. 2024 3 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
Jednodenní vstup pro lékaře 31. 5. 2024 3 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
Jednodenní vstup pro lékaře 1. 6. 2024 3 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
Porodní asistentka, všeobecná sestra
(vstup platí na 3 dny)
1 200 Kč 1 200 Kč 1 600 Kč
Workshopy 1–6
(konají se v neděli 2. 6. 2024)
1 600 Kč 1 600 Kč Nelze

 

Ceny registračních poplatků zahrnují 21 % DPH.

 

*Podmínkou této zvýhodněné registrace je platné členství v Sekci lékařů ve specializační přípravě
ČGPS ČLS JEP nebo členství v Sekcii mladých gynekologov SGPS SLS.

 

Registrace firemních zástupců je umožněna pouze partnerům akce.

Není možné se na akci registrovat pod registračním poplatkem pro lékaře – člen/nečlen.

 

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu dle časově platných dealinů. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

 

Upozorňujeme účastníky lékařských vzdělávacích akcí, aby do přihlášek uváděli svá platná ČLK ID.
Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE.

 

 

 

Registrační poplatek zahrnuje:
• vstup na odborný program

• certifikát o absolvování akce – automatické nahlášení účasti ČLK,

• které za Vás provede organizační agentura kongresu

• vstup na doprovodnou expozici firem

• konferenční materiály

• občerstvení v průběhu kávových přestávek

 

Registrační poplatek nezahrnuje:

Oběd, který je však možno zakoupit v rámci registračního formuláře.
Cena oběda formou bufetu je 590,-Kč.

Dále možno objednat doprovodný program

 Galavečer / sobota 1. 6. 2024 3 500 Kč/ vč. 21% DPH/ osoba
 Obědy / 31. 5. a 1. 6. 2024 590 Kč / vč. 12% DPH/ osoba

 

Prosíme o bezprostřední uhrazení vstupenky na galavečer hned při jeho objednání.
Nelze držet vstupenky nezávazně bez úhrady
, neboť kapacita společenských prostor Grandhotelu AMBASSADOR Národní Dům je omezená. V opačném případě Vám bude vstupenka automaticky zrušena a bude poskytnuta jiným zájemcům. Upozorňujeme, že kapacita sobotního galavečera je limitována, proto doporučujeme zajistit si vstupenky s předstihem. Negarantujeme jejich prodej v místě konání akce.

 

Upozorňujeme, že pokud objednané obědy ve Vaší přihlášce nebudou uhrazeny nejpozději

do 15. 5. 2024, budou automaticky bez vyrozumění zrušeny. V případě sponzoringu ze strany farmaceutických firem Vás prosíme, abyste si vždy s danou firmou potvrdili, zda Vám obědy na akci skutečně hradí.

Potvrzení registrace

Potvrzení registrace – přijetí přihlášky Vám bude zasláno obratem na Váš e-mail. Prosím nejprve si zkontrolujte složku s Nevyžádanou poštou (SPAM). V případě, že tento e-mail – potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím sekretariát konference na tel:

 

+420 724 646 455 (Zlatica Havlíčková)

+420 720 998 678 (Adriana Flasarová)
+420 742 277 964 (Kamila Špaková)

 

nebo emailem na info@g-agency.eu, abychom celou záležitost prověřili.
Je možné, že Vaše přihláška nebyla řádně vyplněna a odeslána.

Vystavení daňového dokladu

V případě, že si o finální daňový doklad k platbě registračního poplatku a ubytování zažádáte, bude Vám vystaven po uskutečnění konference a zaslán e-mailem do 14 dnů od realizace akce.

REGISTRAČNÍ PŘEPÁŽKA V MÍSTĚ KONÁNÍ KONFERENCE HOTEL THERMAL, BUDOVA A – 1. PATRO

Registrace předem přihlášených i nových účastníků a distribuce konferenčních materiálů, vstupenek na společenské akce a potvrzení o účasti bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky konference. Otevírací hodiny budou upřesněny později.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně na email info@g-agency.eu.
Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

 

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

 

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 30. 4. 2024 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200 Kč
1. 5.  – 15. 5. 2024 50 % registračního poplatku
od 16. 5. 2024 100 % registračního poplatku

Platební podmínky

V případě, že Vám poplatky nehradí sponzor-farmaceutická firma nebo zaměstnavatel /nemocnice/, je nutné veškeré služby uhradit spolu s ostatními platbami v plné výši v den odeslání přihlášky a to bankovním převodem nebo platební/kreditní kartou nebo na základě předem vyžádané zálohové faktury.

V případě změny registrace / ubytování / vratky vzniklé pochybením účastníka si G-AGENCY s.r.o. vyhrazuje právo účtovat 200 Kč manipulační poplatek.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 23. 5. 2024.

 

Po tomto termínu přijímáme platby v hotovosti nebo platební kartou pouze v místě konference na registrační přepážce.

 

Účastníkům nabízíme 3 formy úhrady:

• předplatbou – bankovním převodem dle přihlášky účastníka

• zálohovou fakturou – zasíláme na vyžádání, je potřeba dodat platné fakturační údaje

• platební kartou

Bankovní převod

Banka: Česká spořitelna a.s.

Adresa banky: Tř. Svobody 19, 772 00 Olomouc, Česká republika

Název účtu: G-AGENCY s.r.o.

Číslo účtu ve standardním tvaru: 3333311329/0800

Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ97 0800 0000 0033 3331 1329

SWIFT: GIBACZPX

 

Variabilní symbol: Rodné číslo účastníka se záměnou jeho posledního čtyřčíslí za 9999 v rámci ochrany osobních dat (viz přihláška)

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: 

•  MasterCard

•  Visa

•  Visa Electron

•  Maestro

 

Pro platbu platební kartou můžete využít online bezpečný platební systém.

 

Prosíme účastníky o kontrolu, zda mají od banky povolení k internetovým platbám a také dostatečný limit pro odeslání platby.

 

REGISTROVAT NA KONGRES