Program konference

Čtvrtek 9.6.2016

12:00 – 14:30

Přehled workshopů zde

14:45 – 17:00

Přehled workshopů zde

Pátek 10.6.2016

8:30 – 8:40

Zahájení konference

Alena Měchurová, Miloš Mlynček, Jaroslav Feyereisl, Ján Danko

8:40 – 9:40

Úvodní blok

Koordinátoři: Petr Velebil, Vít Unzeitig, Miroslav Korbel, Miloš Mlynček

 

Vliv demografických změn v perinatologii – Evropa, ČR
Vliv demografických změn v perinatologii – Slovensko
Zásahy do lidské reprodukce očima evoluční biologie

9:45 – 12:00

Blok 1. Novinky v gynekologii a porodnictví, varia

Koordinátoři: Vladimír Dvořák, Martin Redecha, Jaroslav Feyereisl, Jozef Záhumenský

12:00 - 14:00

Oběd

12:00 – 13:00

Satelitní sympozium společnosti Exeltis Czech s.r.o.

14:00 – 17:00

Blok 2. Nádorová onemocnění a prekancerózy ve vztahu k reprodukci
Koordinátoři: Lukáš Rob, Miloš Mlynček, Jiří Špaček, Marián Matejka

Sobota 11.6.2016

8:00 – 10:00

Blok 3. Urogynekologie
Koordinátoři: Lukáš Horčička, Ivan Hollý, Alois Martan, Peter Urdzík

10:00 – 13:00

Blok 4. Reprodukční medicína – stárnoucí populace rodičů, endometrióza, myomatóza
Koordinátoři: David Rumpík, Miroslav Borovský, Eduard Kučera, Martin Petrenko

13:00 – 15:00

Oběd

13.00 – 14.00

Satelitní sympozium společnosti MSD

15:00 – 17:30

Blok 5. Perinatologie a fetomaternální medicína I.
Koordinátoři: Alena Měchurová, Ján Danko, Ladislav Krofta, Róbert Dankovčík

16:00 – 17:00

Posterová sekce
Koordinátoři: Pavel Ventruba, Miroslav Korbel, Radovan Pilka, Jozef Višňovský, Michael Halaška, Zuzana Nižňanská

Neděle 12.6.2016

9:00 – 11:30

Blok 6. Perinatologie a fetomaternální medicína II.
Koordinátoři: Tomáš Binder, Ondřej Šimetka, Igor Rusňák, Martin Petrenko

11:30

Závěr konference

Seminář porodních asistentek

Pátek 10.6. 2016

14:00 - 17:00

Novinky v ošetřovatelství a porodní asistenci
Koordinátoři: Yveta Vrublová, Martina Bašková, Zuzana Nepelová, Vít Unzeitig

Sobota 11.6. 2016

9:00 - 12:00

Novinky v ošetřovatelství a porodní asistenci
Koordinátoři: Vít Unzeitig, Martina Bašková, Zuzana Nepelová, Yveta Vrublová