PROGRAMOVÉ BLOKY KONFERENCE
8.–10. 6. 2018

  

I. Diskuzní panely:

1. Je opravdu nutné bojovat proti zvyšujícímu se počtu císařských řezů?

2. Co udělat pro to, aby ženy nechtěly rodit doma?

3. Vaginální mikrobiom – známe ho a rozumíme mu?

4. Skríning cervikálního karcinomu – je čas na změnu?

 

II. Kontroverze (změna programu vyhrazena):

1. Defekt jizvy po císařském řezu – je chirurgická léčba nezbytná?

2. Jaké je optimální schema prenatální péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím?

3. Transplantace dělohy nebo surogátní mateřství?

4. Jaký operační postup preferovat při řešení benigních patologií dělohy?

5. Jaký přístup preferovat při řešení sestupu rodidel (POP) s užitím síťky?

6. Je indikována preventivní salpingectomie a ovarectomie?

7. Jakou metodu preferovat v diagnostice pánevních nádorů?

8. Je dobré preferovat laparoskopický onkologický staging před laparotomickým?

9. Kam se posouvají hranice radikality chirurgické léčby v onkogynekologii?            

 

III. Key note lectures:

1. Diferenciální diagnostika ženských „sexuálních“ tekutin.

2. Robotická chirurgie v gynekologii a porodnictví.

 

IV. Varia:

1. Čtyři bloky volných sdělení, posterová sekce.

2. Sekce porodních asistentek.

3. Sekce lékařů ve specializační přípravě.

 

Volná sdělení pro hlavní program, sekci porodních asistentek nebo sekci mladých lékařů v přípravě.

Posterová sekce s prezentací vybraných prací a ocenění autorů nejlepších prezentací.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE

 

Čtvrtek 7. 6. 2018 Název Místo konání
13.00–15.15 Workshop Porodnický ultrazvuk OREA Hotel Voroněž 1  
15.30–17.45 Workshop Gynekologický ultrazvuk OREA Hotel Voroněž 1 
16.00–22.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer
20.00–22.00 Welcome Reception Hotel Holiday INN

 

Pátek 8. 6. 2018 Název Místo konání
7.00–18.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer
8.30–18.00 Odborný program pro lékaře BVV, Hala E1, 1. patro
9.00–13.00 Paralelní program pro porodní asistentky BVV, Hala E3, 1. patro
 20.00–24.00 Rockový večírek OREA Hotel Voroněž 1

 

Sobota 9. 6. 2018 Název Místo konání
7.30–17.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer  
8.30–18.00 Odborný program pro lékaře BVV, Hala E1, 1. patro  
9.00–13.00 Paralelní program pro lékaře v přípravě BVV, Hala E3, 1. patro  
11.00–12.30 Posterová sekce BVV, Hala E1, 1. patro  
20.00–01.00 Galavečer OREA Hotel Voroněž 1

 

Neděle 10. 6. 2018 Název Místo konání
8.30–11.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer
9.00–13.00 Odborný program pro lékaře BVV, Hala E1, 1. patro
13.00 Závěr konference BVV, Hala E1, 1. patro