PROGRAMOVÉ BLOKY KONFERENCE
8.–10. 6. 2018

  

Diskuzní panely:

1. Screening cervikálního karcinomu – je čas na změnu?

2. Je opravdu nutné bojovat proti zvyšujícímu se počtu císařských řezů?

3. Vaginální mikrobiom – známe ho a rozumíme mu?

4. Jaký je optimální rozsah prenatální péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím?  

 

Kontroverze (změna programu vyhrazena):

1. Je rušení porodnic s méně než 600 porody ročně správný krok?

2. Defekt jizvy po císařském řezu – je chirurgická léčba nezbytná?

3. Transplantace dělohy nebo surogátní mateřství?

4. Je indikována preventivní salpingektomie a ovarektomie?

5. Jaký operační postup preferovat při řešení benigních patologií dělohy?

6. Jakou metodu preferovat v primární diagnostice pánevních nádorů?

7. Je dobré preferovat laparoskopický onkologický staging před laparotomickým?

8. Kam se posouvají hranice radikality chirurgické léčby v onkogynekologii?

9. Laser v urogynekologii – ano či ne?                  

 

Key note lectures:

1. Místo robotické chirurgie v gynekologii.

2. Diferenciální diagnostika ženských „sexuálních“ tekutin.     

3. Je archivace pupečníkové krve, pupečníku a placenty smysluplná? 

 

Volná sdělení pro hlavní program, sekci porodních asistentek nebo sekci mladých lékařů v přípravě.

 

Posterová sekce s prezentací vybraných prací a ocenění autorů nejlepších prezentací.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE

 

Čtvrtek 7. 6. 2018 Název Místo konání
13.00–15.15 Workshop Porodnický ultrazvuk FN nemocnice Brno  
15.30–17.45 Workshop Gynekologický ultrazvuk FN nemocnice Brno  
16.00–22.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer
20.00–22.00 Cheese & Wine Welcome Hotel Holiday INN

 

Pátek 8. 6. 2018 Název Místo konání
7.00–18.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer
8.30–18.00 Odborný program pro lékaře BVV, Hala E1, 1. patro
9.00–13.00 Paralelní program pro porodní asistentky BVV, Hala E3, 1. patro
 20.00–24.00 Rockový večírek OREA Hotel Voroněž 1

 

Sobota 9. 6. 2018 Název Místo konání
7.30–17.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer  
8.30–18.00 Odborný program pro lékaře BVV, Hala E1, 1. patro  
9.00–13.00 Paralelní program pro lékaře v přípravě BVV, Hala E3, 1. patro  
11.00–12.30 Posterová sekce BVV, Hala E1, 1. patro  
20.00–01.00 Galavečer OREA Hotel Voroněž 1

 

Neděle 10. 6. 2018 Název Místo konání
8.30–11.00 Registrace účastníků a firem BVV, Hala E, foyer
9.00–13.00 Odborný program pro lékaře BVV, Hala E1, 1. patro
13.00 Závěr konference BVV, Hala E1, 1. patro