Vědecký sekretariát konference

Porodnicko-gynekologická klinika UK a FN Hradec Králové

Adresa:

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt:

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Předseda vědecké rady konference

Telefon:

+420 495 832 816

G-AGENCY s.r.o

Organizační zajištění

Adresa:

Horní nám. 285/8
Olomouc 772 00

Kontakt:

+420 720 998 678
+420 724 277 964