Abstrakta

Volné sdělení/poster

 

Deadline: 9. 4. 2018

 

Pokyny autorům:

 

  • K zaslání abstrakt použijte online přihlášku k aktivní účasti (viz níže).
  • Autor/ři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. 
  • Abstrakt své prezentace či posteru vložte do textového okna bez formátování. 
  • Po odeslání abstraktu obdržíte automaticky vygenerované potvrzení na kontaktní e-mailovou adresu, kterou vyplníte do on-line přihlášky. V případě, že jej neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na info@g-agency.eu nebo na tel. čísle +420 724 277 964
  • V případě, že budete chtít upravit již zaslaný abstrakt, nevyplňujte znovu on-line přihlášku, ale kontaktujte nás přímo na výše uvedeném kontaktu.

 

Všechny příspěvky je nutné zaslat nejpozději do 9. 4. 2018.

 

Autor bude o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě jeho prezentace vyrozuměn

e-mailem nejpozději do 16. 4. 2018.

 

Prezentující autor se zavazuje registrovat se na konferenci, zúčastnit se jí a prezentovat sdělení ve formě, bloku a čase, který určí vědecký výbor konference.

 

 

Přihláška