On-line přihláška abstraktu

Nejzazší termín pro zaslání abstraktu je 29. 3. 2018

Formát (může být vědeckým výborem změněn):
Programový blok (může být vědeckým výborem změněn):

Název abstraktu

(Stručnost a výstižnost vítány)

Autor/autoři

Iniciála křestního jména následovaná příjmením. Jména více autorů oddělte čárkou. Jméno prezentujícího autora prosím podtrhněte. V případě více institucí prosím použijte horní indexy. Příklad: J. Zelenka1, P. Novotný2

Instituce

Oddělení, instituce, město, země. Jednotlivé instituce oddělte středníky. V případě více institucí prosím použijte horní indexy.
Příklad: 1Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno, Brno, Česká republika; 2Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika

Text abstraktu

max. 3000 znaků

Kontaktní údaje:

Titul před jménem

Jméno

Příjmení

Titul za jménem

Pracoviště

Adresa instituce

Tel. kontakt

Email

Kontaktní email